KS en de wereld

Als succesvolle onderneming staan we midden in de samenleving en hebben we verantwoordelijkheid naar onze medemens, daarom schenken we elk jaar 10 procent van onze brutowinst aan de KS Foundation.

Deze stichting heeft als doel om kansarme mensen financieel weer zelfstandig te maken en perspectief te bieden voor de toekomst. De stichting wordt geleid door een zelfstandig bestuur dat elk jaar projecten selecteert in binnen- en buitenland om te ondersteunen. Meer informatie over de KS Foundation vindt u op www.ksfoundation.nl.

Eerder heeft KS Profiel – toen nog Kontinex Staal – ontwikkelingsprojecten in India en Ethiopië opgezet en ondersteund. Dit heeft onder meer geleid tot de oprichting van een profileerfabriek in Debre Zeit in Ethiopië waar ook hydroform blocks worden geproduceerd. Met deze materialen worden huizen gebouwd. Directie en medewerkers van KS hebben ter plaatse de fabriek ingericht en mensen opgeleid. Ze hebben ervoor gezorgd dat men zelfstandig de bedrijfsvoering op zich kon nemen. Het bedrijf opereert inmiddels geruime tijd onafhankelijk onder de naam Ethiopian Steel Profiling and Building Company.

Er zijn lokaal banen gecreëerd en mensen ontwikkelen zich verder door onderwijs te volgen. Om dit laatste mogelijk te maken is met hulp van KS de Interlakes International School opgericht waar Engelstalig onderwijs wordt gegeven. Kinderen uit Debre Zeit en omgeving gaan naar deze school, die inmiddels ook is verzelfstandigd.

NEEM CONTACT OP

We willen u en uw uitdagingen graag leren kennen en met u meedenken om met de juiste oplossingen te komen. Neem contact met ons op en deel uw projectbehoeften!