Historie

Begonnen in 1975 als lokale handelsonderneming in profielen, uitgegroeid tot wereldwijd opererende leverancier in complexe profieloplossingen. Lees hier de geschiedenis van een trots familiebedrijf.

KS PROFIEL TIJDLIJN

De geschiedenis van KS Profiel van 1975 tot heden.

1975 - 1978 - VAN HANDEL NAAR PRODUCTIE

Piet Noordzij richt in 1975 in Zwijndrecht onder de naam Kontinex Staal (KS) een handelsbedrijf in stalen profielen op. De zaken lopen al snel voorspoedig. Klantvragen worden specifieker er worden steeds vaker bewerkingen als ponsen, sleuven en extra zettingen verricht. Om maatwerk te kunnen bieden schaft Piet in 1978 een eigen profileerlijn aan waarmee een team eigen medewerkers U en L-profielen uit bandstaal tot 500 x 4 mm gaan produceren. Snel daarna volgen ook C-profielen.

1980 - VERBREDING KLANTENAANBOD

Vanaf de start van KS is de kassenbouw in het nabijgelegen Westland de belangrijkste doelgroep voor KS. De praktische toepassing van gerolvormde profielen wordt populair en de carrosserie- en constructiemarkt openen zich. Om aan de vraag van deze nieuwe klantgroepen te voldoen wordt een tweede profileerlijn gebouwd. Deze heeft een capaciteit voor bandstaal tot 6 mm en is ideaal voor het vervaardigen van standaard profielen en relatief eenvoudige maatwerk profielen. KS groeit gestaag door.

1985 - EIGEN GEREEDSCHAPSMAKERIJ

Om aan de specifieke wensen van klanten te kunnen voldoen, start KS met het maken van eigen gereedschappen voor op de profileerlijnen. Vanuit de eigen gereedschapsmakerij krijgt elke klant zijn eigen set met gereedschappen op maat

1995 - NIEUWBOUW KANTOOR- EN PRODUCTIELOCATIE MOERDIJK

Met de ontwikkeling van de markt neemt de vraag naar complexere profielen verder toe, zoals geponste profielen met meer vervormingen. Hiervoor moeten nieuwe profileerlijnen worden gebouwd. Ook wordt geïnvesteerd in een eigen slitter om het bandstaal exact volgens klantspecificaties te kunnen slitten. In Moerdijk wordt een nieuwe fabriek gebouwd met een modern machinepark. Eind 1995 beschikt KS over acht profileerlijnen en een slitter. Er werken inmiddels bijna 70 mensen bij KS.

1996 - OVERNAME THOMAS REGOUT

De groei van KS zet door en de ambities zijn groot. Het marktaandeel voor KS neemt fors toe als de profielafdeling met 5 profileerlijnen van Thomas Regout uit Maastricht wordt overgenomen. Dit betekent een flinke uitbreiding van het assortiment, waarmee nog meer klantgroepen kunnen worden bediend. De productie van steeds complexere profielen neemt een grote vlucht, en daarmee ook de specialistische expertise van KS.

2000 - INTERNATIONALE KLANTEN

De ambities van KS gaan de grens over. De eerste leveringen worden in de Benelux en Duitsland gedaan. Klanten herkennen de meerwaarde en kwaliteit van het mooie Nederlandse product en de orderstroom groeit.

2005 - VESTIGING WUPPERTAL & TRANSITOWEG MOERDIJK

Het aantal klanten in Europa neemt sterk toe. Daarom wordt in mei 2005 KS Profil GmbH in Wuppertal, Duitsland opgericht. Dit verkoopkantoor richt zich met name op de Duitstalige markt. In november van dit jaar neemt KS een nieuwe vestiging aan de Transitoweg in Moerdijk in gebruik. In deze fabriek is een nieuwe slitter geïnstalleerd voor bandstaal in het voorgelakte en dunne bereik van 0,4 tot 4 mm.

2008 - STRATEGISCHE HERORIËNTATIE

De crisis slaat toe in de wereld en ook KS blijft niet gespaard. In de staalsector vallen harde klappen en ook de omzet van KS valt terug, waarbij helaas gedwongen afscheid moet worden genomen van medewerkers. De directie van KS grijpt deze periode aan om zich te bezinnen op de toekomst en strategische keuzes te maken. De focus komt nadrukkelijk te liggen op het leveren van extra toegevoegde waarde bij de profielen. KS gaat klanten nog meer ontzorgen door naast het leveren van profielen extra services aan te bieden.

2009 - UITBREIDING DIRECTIE, START R&D

Voor oprichter en directeur Piet Noordzij is het tijd om de leiding van het bedrijf te gaan delen. Nadat hij in voorgaande jaren in het bedrijf op alle afdelingen ruime ervaring heeft opgedaan, treedt zoon Leendert Noordzij toe tot de directie. KS telt op dat moment zo’n 90 medewerkers en haalt de helft van haar omzet uit het buitenland. Er draaien 12 profileerlijnen voor geponste standaard- en complexe profielen en vanaf het voorjaar kan er ook worden lasergelast. Daarnaast zijn een hypermoderne slitlijn en een volwaardige gereedschapsmakerij volop in bedrijf. KS maakt steeds meer naam als klantgerichte alleskunner met profielen en de vraag naar specifieke, specialistische profielen neemt toe. De afdeling Research & Development wordt gestart. Gevraagd en ongevraagd worden hier met metallurgische en constructieve kennis, ingenieursvernuft en diepgaande klantkennis nieuwe innovatieve profieloplossingen bedacht.

2010 – 2012 VERDER ONDER DE NAAM KS PROFIEL, CENTRALISATIE IN MOERDIJK

Om de herpositionering van de onderneming te verduidelijken wordt de naam Kontinex Staal gewijzigd naar KS Profiel. Omdat met het vervaardigen van band- en plaatstaal ook andere klantgroepen worden bediend, wordt deze activiteit in een aparte onderneming onder de naam KS Band en Plaat ondergebracht. De productie wordt vanaf 2010 tot 2012 geheel gecentraliseerd aan de Apolloweg in Moerdijk. Verkoop, ontwikkeling, productie en logistiek komen dichter bij elkaar en kunnen hierdoor sneller processen naar de wens van de klant inrichten.

2015 - EIGEN PROFILEERLIJN BOUWEN

De kennis en ervaring met profileerlijnen is inmiddels zo gegroeid dat KS Profiel besluit de volgende profileerlijn zelf te gaan bouwen. Vanuit de inmiddels groot gegroeide engineeringsafdeling – inmiddels omgedoopt naar de afdeling Profileertechniek – wordt de profileerlijn ontworpen en uitgetekend. Ook de aansturingssoftware wordt zelf ontwikkeld. De bouw van de lijn wordt volledig in eigen beheer gedaan, zodat de profielen exact kunnen worden geproduceerd zoals de klanten dat wensen. Het onderhoud van de profileerlijnen wordt eveneens in huis verzorgd.

2016 – OPRICHTING KS FOUNDATION

KS Profiel werkt vanuit de overtuiging dat zij als onderneming midden in de samenleving staat, en daar actief een eigen bijdrage aan wil leveren. Eerder werden door Piet Noordzij in onder meer Ethiopië projecten ontwikkeld met als doel kansarmen de gelegenheid te bieden een financieel zelfstandig bestaan op te bouwen. Dit resulteerde onder meer in een zelfstandig opererende profileerfabriek. Eind 2016 wordt de KS Foundation opgericht, met een eigen bestuur dat vanuit dezelfde doelstelling projecten uitkiest om te financieren. KS Profiel stelt 10% van haar jaarwinst ter beschikking van deze stichting.

2017 - START SPECIAL PRODUCTS

Om de klanten zo goed mogelijk te ontzorgen levert KS Profiel steeds vaker toegevoegde materialen bij de profielen, zoals verbindingsstukken, bouten en moeren, voetplaten, complete trappenhuizen, enzovoorts. De vraag naar deze special products neemt zo toe, dat er een aparte afdeling Special Products voor wordt opgericht. Ook spoedleveringen van profielen, die moeten worden gezet in plaats van gerolvormd, worden door de afdeling Special Products verzorgd. Alle systeemonderdelen voor een constructie tot aan volledige geassembleerde elementen toe worden aan klanten geleverd. Al snel bewijst deze afdeling zijn bestaansrecht door extreem snelle groei, waarbij zij ook zelfstandig producten levert aan klanten zonder profielorders.

2017 - OPENING DISTRIBUTIECENTRUM

Tegenover het hoofdkantoor en de productielocatie van KS Profiel, aan de Oostelijke Randweg, wordt een nieuw distributiecentrum in gebruik genomen. Met een oppervlakte van 12.000 m2 kunnen orders voor klanten in opslag worden gehouden en conform bouwplanning gedistribueerd. Flexibiliteit van productie en levering neemt hierdoor nog verder toe.

2018 - STERKE GROEI, NIEUWE IDENTITEIT, VERZELFSTANDIGING KS SERVICE CENTER

KS Profiel heeft zich ontwikkeld tot een industriële onderneming waarvan sinds 2013 de omzet is verdubbeld. Er werken zo’n 250 man/vrouw en ruim 80% van de omzet wordt wereldwijd gerealiseerd. Om de sterke groei verder vorm te geven, worden de bakens naar de toekomst verder verzet. Er komt meer focus op strategische klantgroepen, die nog meer in de breedte worden bediend. Extreme klantgerichtheid is het strategisch uitgangspunt, verwoord in de nieuwe slogan ‘Profile solutions you really want.’ Een nieuwe onderscheidende huisstijl in de vorm van een in profielen gestileerde olifant draagt deze visie uit. De unit Band en Plaat krijgt de naam KS Service Center en wordt verzelfstandigd tot een nieuwe onderneming die een eigen klantportefeuille gaat bedienen.

2019 - HEDEN - HOGER, BREDER, GROTER EN DUURZAMER

De groei zet door en alle verkoopactiviteiten worden gecentraliseerd op het hoofdkantoor in Moerdijk. In februari wordt een nieuwe profileerlijn in gebruik genomen die in het zwaarste bereik complexe profielen van 1000 mm breed en 8 mm dik band kan produceren. Met dit kaliber profielen kan hoger worden gebouwd en bredere overspanningen worden overbrugd zodat grotere constructies met gerolgevormde profielen kunnen worden gebouwd. KS Profiel kan hiermee nieuwe klantgroepen bedienen en bestaande klanten nog beter ondersteunen.

2019 - DUURZAAM PRODUCEREN

Duurzaam produceren is bij KS Profiel een belangrijk onderdeel van de bedrijfsfilosofie. Al geruime tijd wordt er aandacht besteed aan minimaliseren en duurzaam verwerken van afvalstromen. In de zomer van dit jaar worden op het dak van de productielocatie aan de Apolloweg 3.100 zonnepanelen aangebracht. Deze worden geleverd door de firma van der Valk, klant van KS Profiel. De energie die deze panelen opwekken neemt één derde van het energieverbruik voor haar rekening.

MET VERTROUWEN NAAR DE TOEKOMST

Productierecords worden keer op keer gebroken. Om de organisatie de groei goed te laten leiden, worden de verschillende units binnen KS Profiel verder verzelfstandigd. Zo kunnen zij elk vanuit hun eigen specialisme doorontwikkelen en in een keten klantgericht samenwerken. Er worden voorbereidingen getroffen om in navolging van KS Service Center, de unit Special Products als zelfstandige onderneming met een eigen klantenportfolio onder de naam KS Special Products in de markt te positioneren.

NEEM CONTACT OP

We willen u en uw uitdagingen graag leren kennen en met u meedenken om met de juiste oplossingen te komen. Neem contact met ons op en deel uw projectbehoeften!